Geoenergi

Geoenergi dækker over alle energiformer, som baseres på jordens termiske og hydrologiske egenskaber.

Geoenergianlæg kan betragtes som vedvarende energianlæg, der typisk er økonomisk rentable i forhold til øvrige løsninger og som samtidig reducerer udledningen af drivhusgasser.

Hos Ingeniør Huse arbejder vi med en bred vifte af geoenergianlæg, hvor vi tilbyder vores kunder kompetent rådgivning fra den indledende fase frem til et idriftsat anlæg.

Ingeniør Huses specialviden dækker:

 • Slangebaserede anlæg som:
  • Jordvarmeanlæg
  • Borehole Thermal Energy Storage (BTES)
 • Grundvandsbaserede anlæg som:
  • Grundvandskøling
  • Aquifer Thermal Energy Storage (ATES)
  • Grundvandsbaserede varmepumpeløsninger
 • Dybere geotermiske anlæg
  • Højtemperatur varmelagring
  • Shallow geothermal energy

Da geoenergianlæggene beror på jordens termiske og hydrologiske egenskaber, er der altid en risiko forbundet med etablering af et anlæg, men samtidig er gevindsten typisk også stor, når anlægget er idriftsat. For at reducere denne risiko for vores kunder, tilbyder Ingeniør Huse et professionelt specialdesignet program, der fører fra de indledende økonomiske betragtninger til en færdig ansøgning til myndighederne.

Programmet omfatter typisk:

 • Indledende cost/benefit analyse
 • Myndighedskontakt
 • Undersøgelse af jordens termiske og hydrologiske egenskaber
 • Vurdering af risiko
 • Myndighedsansøgning

Efter opnået tilladelse bistår Ingeniør Huse vores kunder med følgende:

 • Bygherrerådgivning
 • Design og projektering
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale
 • Entrepriseledelse
 • Tilsyn og aflevering