cask kopi

Ingeniør Huse er opstartet i foråret 2007 og er ejet af tre ledende medarbejdere. Medarbejderne har stor erfaring inden for rådgivning og projektering af byggeri til især boligforeninger og offentlige kunder, men har derudover også stor erfaring med at arbejde for entreprenører.

Vi tilbyder byggeteknisk rådgivning inden for alle bygningsområdets discipliner til en fornuftig pris.

Efter en tiltagende efterspørgsel på Ingeniør Huses rådgivning og ekspertise inden for fjernvarme/fjernkølig og efter en stor erfaring inden for disse områder har vi I efteråret 2016 har vi valgt at satse endnu mere på disse forretningsområder inden for fjernvarme/fjernkøling, vandforsyning og geoenergi, så firmaet nu er opdelt i de forskellige afdelinger. Samtidig har vi udvidet ejerkredsen, så de ledende medarbejdere også her er medejere. Dermed har Ingeniør Huse afdelinger inden for byggeri, fjernvarme/køling, vandforsyning og geoenergi.

Ingeniør Huse har de samme gode og velkendte værdier som altid:

Vi løser opgaverne til kundens fulde tilfredshed på baggrund af de fremsatte ønsker, samt lægger stor vægt på at sikre et godt samarbejde mellem de involverede parter. Vi stræber altid efter at løse opgaver på en måde, som optimalt forener arkitektur, teknik og økonomi, samt overholdelse af indgåede aftaler.

VORES KOMPETENCER

 • Bygherrerådgivning
 • Totalrådgivning
 • Strategisk udvikling
 • Sparring med Ledelsen
 • Bæredygtigt byggeri
 • Byggetekniske rapporter/notater
 • Foranalyse rapporter
 • Projektering
 • Udbud i hoved- eller fagentreprise
 • Tilsyn og aflevering
 • Strategiudvikling/ strategiplaner
 • Udarbejdelse af udbudsmateriale/EU-udbud og kontrahering
 • Strategi Seminar/ organisationsudvikling
 • Udviklingsprojekter
 • Rådgivning af Varmepumper
 • Danmarks førende rådgiver inden for rådgivning af El-kedler
 • Udvikling af ny VE teknologier
 • Lavtemperatur Fjernvarme
 • Fjernvarme projektering
 • Rådgivning VE (Vedvarende Energi) muligheder
 • Strategisk planlægning
 • Myndighedsbehandling, herunder projektforslag med samfunds- og selskabsøkonomiske
 • Rådgivning i valg af udbudstyper
 • Fagtilsyn
 • Optimering af produktionsanlæg
 • Udpegning af nye kildepladser
 • Dokumentation og myndighedshåndtering
 • Tilstandsvurderinger
 • Energibesparelser, Energioptimering og pumpe audits
 • Renoveringsplaner
 • Slangebaserede anlæg
 • Grundvandskøling
 • Aquifer Thermal Energy Storage (ATES)
 • Dybere geotermiske anlæg

UDPLUK AF VORES SAMARBEJDSPARTNERE