Boligforeninger/Offentligt byggeri

Boligforeningerne har været drivkraften til Ingeniør Huses succes i dag.

Siden vores opstart i foråret 2007 har vi kontinuerligt hjulpet boligforeninger igennem mange spændende projekter, både nybyggeri, renovering og tilstandsrapporter. Vi har oparbejdet et godt kendskab til boligforeningers drift i det daglige, beboerdemokrati og har udover rådgivning på selve byggeriet god erfaring med kontakten til både boligforeningens medarbejdere samt beboerne.

Ligeledes har vi erfaring med kommunale bygningsprojekter med varetagelse af både den tekniske og den økonomiske del af projektet lige fra idefase til færdigt byggeri.

 • Bygherrerådgivning
 • Totalrådgivning
 • Strategisk udvikling
 • Sparring med Ledelsen
 • Bæredygtigt byggeri
 • Byggetekniske rapporter/notater
 • Foranalyse rapporter
 • Udarbejdelse af budgetter/præsentationer
 • Deltagelse på beboermøder
 • Gennemfører beboerdemokratiske processer
 • Projektering
 • Udbud i hoved- eller fagentreprise
 • Rådgivning i forbindelse med udbud/EU-udbud
 • Tilsyn og aflevering
 • Energiberegninger/varmetabsberegninger